Gạo nếp nương mèo

Gạo nếp nương mèo

90.000 đ  (túi 2kg)
Gạo lứt nương dẻo

Gạo lứt nương dẻo

90.000 đ  (túi 2kg)
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng

43.000 đ  (túi 1kg)
Gạo Lứt Đen

Gạo Lứt Đen

50.000 đ  (túi 1kg)
Gạo Tám Thái

Gạo Tám Thái

220.000 đ  (túi 1kg)
Gạo Tám Điện Biên

Gạo Tám Điện Biên

200.000 đ  (túi 10kg)
Gạo Bắc Hương

Gạo Bắc Hương

200.000 đ  (túi 10kg)
Gạo Tám Xoan

Gạo Tám Xoan

210.000 đ  (túi 10kg)